آموزش صحبت کردن به طوطی ها – بخش دوم

آموزش صحبت کردن به طوطی ها

آموزش صحبت کردن به طوطی ها ، اصلی ترین محرک صحبت کردن برای طوطی بر آوردن نیازهایش می باشد. طوطی ها حیوانات خانگی خود خواهی هستند و هر کاری را انجام می دهند تا غذا به دست آورند و مورد توجه قرار گیرند.
وقتی پرنده شما جیغ می زند، آیا به سمت او می دوید؟ رفتن شما به سمت او یک پاداش برایش محسوب می شود. او از مصاحبت با شما لذت می برد، در نتیجه همواره دنبال راهی است که آنرا افزایش دهد.
ممکن است طوطی شما متوجه شده باشد که شما برای پاسخ به زنگ تلفن و یا تایمر ماکروفر شتاب می کنید. طوطی با هوش شما این را فرا می گیرد و در آینده جهت جلب توجه شما صدای تلفن و یا تایمر ماکروفر را در می آورد.
طوطی ها می توانند فرکانسهایی را بشنوند و تلفظ کنند که انسان ها قادر به شنیدن آن نیستند. امکانات تولید صوت در این پرندگان پیچیده تر از حنجره انسان می باشد. طوطی ها می توانند دو تا صدای شبیه هم را همزمان بیان کنند، بنابراین می توانند بیپ های الکترونیکی را طوری مدیریت کنند که ما آنها را بصورت دوگانه بشنویم.
شما می توانید از این اطلاعات در جهت هدایت رویه آموزشی پرنده خود استفاده نمایید. حتما مطمئن شوید که پرنده شما با تقلید صحیح هر کلمه، جایزه مناسبی دریافت می کند. و حتما می بایست پس از ادای کلمه مورد نظر از خودتان هیجان و خوشحالی نشان دهید.
بصورت نظری تمام گونه های طوطی می توانند صحبت کردن را فرا گیرند، با این حال، نمی توان صحبت کردن را در گونه خاصی از طوطی ها تضمین نمود. برخی از گونه ها بسیار آسان تر و واضح تر نسبت به دیگران صحبت می نمایند.
بجز مواردی که پرنده مسن با قابلیت صحبت کردن خریداری نمودید، می بایست آگاه باشید که خیلی از پرنده ها صحبت نمی کنند. همچنین اگر جوجه طوطی خریداری نمودید به این امید که او در آینده پرنده سخنگوی خوبی شود، باید بیان نمود که او ممکن است جزو طوطی هایی باشد که نمی توانند صحبت کنند. هر پرنده ای شخصیت منحصر بفرد و مخصوص خودش را داراست و می تواند حیوان خانگی خوبی باشد علی رغم اینکه هیچ گاه قابلیت حرف زدن را بدست نیاورد.

دکتر محمد ملکان
( متخصص بیماری های پرندگان )