آموزش صحبت کردن به طوطی ها-قسمت اول

آموزش صحبت کردن به طوطی ها

طوطی سخنگوی شما با فهم و ادراک، گفتن کلمات را یاد می گیرد. حتی طوطی بدون قابلیت سخن گفتن، هم دارای فهم و پاسخ مناسب به کلام شما است. بیشتر پرندگان سخنگو قادر به صدا کردن افراد مختلف اطرافشان هستند و می توانند زمانی که گرسنه اند طلب غذا کنند، و دیگر حیوانات خانگی موجود در محیط را خطاب قرار دهند. طوطی قابلیت صحبت یک طرفه با تلفن را دارد و می تواند پیغام کامل یک منشی تلفنی را بیان کند. طوطی شما حتی می تواند علامات کلامی را فرا گرفته و در زمان ادا شدن آنها توسط شما، شروع به صحبت کردن نماید.

صحبت کردن طوطی – قسمت اول

طوطی شما تنها یک پرنده مقلد نیست بلکه سخن را با فهم و ادراک، بیان می کند. ابتدا بایستی تصمیم بگیرید که چه سطح از آموزه ها را می خواهید به طوطی خود یاد دهید و چه انتظاری از صحبت کردن پرنده خود دارید. می بایست تصمیم بگیرید که از طوطی خود صحبت کردن بدون وقفه را می خواهید یا اینکه می خواهید با او ارتباط برقرار کنید. ممکن است که بخواهید در جلوی دوستان نمایشی را ترتیب دهید و طی آن پرنده با یک علامت شروع به صحبت کردن نماید. حتی ممکن است که بخواهید طوطی خود را بسیار حرفه ای و بمنظور شرکت در نمایشهای عمومی تربیت نمایید.

اگرچه ممکن است حتی با یک بار شنیدن یک کلمه، پرنده آن را بصورت واضح ادا کند، با این حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طوطی شما ممکن است به آموزش صحبت کردن نیاز داشته باشد. توجه داشته باشید که پرنده ابتدا ممکن است بصورت تلفظ زیر لب و یا سوت زدن، آوای صدای شما را تکرار نماید. طوطی شما حتی می تواند از زمان های ساکت در طول روز و یا زمان قبل از خواب جهت تمرین لغات جدید و صحبت کردن استفاده نماید. در طول زمان، زیر لب صحبت کردن طوطی شما کم کم واضح تر می شود. به اولین تلاشهای صحبت کردن پرنده تان جایزه دهید و صحبت کردن با طوطی خود را ادامه دهید و هر بار که کلامی را بیان کرد به او پاسخ دهید. زمانی که طوطی شروع به بیان کلماتی کرد، از او بخواهید تا آنرا واضح تر بیان کند.

دکتر محمد ملکان

( متخصص بیماری های پرندگان )