◀ تعرفه تبلیغات در کانال و اینستا و سایت وت یار:

  1. تبلیغ در سایت:

www.vetyar.com

🔹تبلیغ شما یک هفته در سایت به صورت بنرقرار میگیرد : ۵۰ هزار تومان

🔹تبلیغ شما دو هفته در سایت به صورت بنرقرار میگیرد : ۱۰۰ هزار تومان

🔹تبلیغ شما یک ماه در سایت به صورت بنر قرار میگیرد : ۱۵۰ هزار تومان

۲. تبلیغ در اینستا:

🔹تبلیغ شما یک هفته در اینستا قرار میگیرد : ۲۵ هزار تومان

🔹تبلیغ شما یک ماه در اینستا قرار میگیرد : ۷۵ هزار تومان

۳. تبلیغ در تلگرام:

@vetyar1

🔹تبلیغ شما یک ماه در تلگرام به عنوان آخرین پست قرار میگیرد : ۱۰۰ هزار تومان

۴. تبلیغ همزمان ( سایت، اینستا، تلگرام):

🔹 تبلیغ ۱هفته باتخفیف ویژه ۱۵۰۰۰۰ تومان

🔹تبلیغ ۱ ماهه با تخفیف ویژه ۲۵۰۰۰۰ تومان

نکات مهم:

🔹 تبلیغات قابل انتشار:

۱- خرید و فروش همه نوع حیوان اعم از خانگی و صنعتی

۲- خرید و فروش همه نوع محصول و مواد غذایی مربوط به حیوانات

۳- خرید و فروش همه نوع دستگاه و ابزار در زمینه دامپزشکی و حیوانات

۴-ارائه هرگونه خدمات در زمینه دامپزشکی اعم از تخصصی و غیر تخصصی

🔹مبلغ تبلیغات ابتدا باید واریز شود سپس تبلیغ در محل مورد نظر منتشر خواهد شد.

می توانید امتحان کنید.

ما هیچ نوع تضمینی برای میزان بازخورد آگهی شما نمی دهیم و هر گونه مسئولیت ارائه آگهی با شما خواهد بود.

ادمین تبلیغ :

@mansouridaneshvar

🔹تبلیغ مجانی و غیر مرتبط نداریم لطفا پیام ندهید.

@vetyar1