خرید کپن سوال

کپن خرید سوال – کپن خرید سوال جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی و عمومی می باید. دقت فرمایید که کپن سوال عمومی با کپن سوال تخصصی متفاوت است. پس از خرید کپن به قسمت سوالات رفته و سپس سوال خود را برای وت یار ارسال فرمایید.