چگونگی و رعایت شرایط لازم برای واکسیناسیون توله ها و بچه گربه ها

واکسیناسیون

چگونگی و رعایت شرایط لازم برای واکسیناسیون توله ها و بچه گربه ها، همواره یکی از مباحث بسیار مهم در زمینه پیشگیری از بیماری های عفونی در سگ و گربه مقوله واکسیناسیون است. شاید به نظر برسد این موضوع بسیار واضح و بدیهی است که واکسیناسیون برای سگ و گربه به طور روتین انجام شود اما می بایست توجه داشته باشید که در صورتی که ملزومات واکسیناسیون به درستی رعایت نشود و یا نحوه واکسیناسیون صحیح نباشد نه تنها ایمنی مورد انتظار ایجاد نمی شود بلکه گاهی همین واکسیناسیون غیراصولی بروز بیماری را تسهیل می کند. به عنوان مثال در صورتی که حیوان در شروع بیماری باشد و بدون توجه به این موضوع واکسیناسیون انجام شود شدت بیماری بیشتر خواهد شد و یا اینکه اگر محل تزریق واکسن های زنده با الکل ضدعفونی شود احتمال غیرفعال شدن واکسن و نتیجتاً عدم ایجاد ایمنی موثر وجود خواهد داشت. این دو مثال نمونه های ساده و در عین حال مهمی بودند که اهمیت واکسیناسیون اصولی را آشکار می سازد.

واکسیناسیون توله ها و بچه گربه ها

توجه به همین خطرات ایجاب می کند واکسیناسیون اصولی و بموقع را جدی بگیریم. با توجه به واکسن هاری موجود در ایران، اولین نوبت واکسن پلی والان سگ و گربه را بین ۴۵ روزگی تا دو ماهگی می توان تزریق نمود. همچنین حداقل یک نوبت به فاصله دو تا چهار هفته و ترجیحا دو نوبت (با همین فاصله) می بایست این واکسن تکرار شود.

اما در نظر داشته باشید اگر صرفا دو نوبت واکسیناسیون انجام می شود حتما برای ایجاد ایمنیت مناسب به گونه ای تنظیم کنید که حداقل یک نوبت از این دو نوبت پس از سه ماهگی تزریق شود. همچنین می بایست سالی یک بار (حدودا تا ۷ سالگی) یک نوبت واکسیناسیون تکرار شود. اولین نوبت واکسن هاری نیز حتما باید پس از سه ماهگی تزریق شود و این واکسن نیز با توجه به فرم واکسن های موجود در ایران می بایست سالانه و تا پایان عمر تکرار شود. معمولا سه هفته تا یک ماه پس از آخرین واکسیناسیون ایمنی قابل قبولی ایجاد می شود و تا قبل از آن باید حیوان را حساس به بیماری های عفونی شایع درنظر گرفت. توجه داشته باشید که واکسن نمی تواند حیوان را به طور کامل ایمن نماید؛ بنابراین رعایت اصول بهداشتی در ارتباط با حیوانات دیگر کماکان ضروری خواهد بود.

نکات مهم در واکسیناسیون

نکته بسیار مهمی که همواره با آن مواجه هستیم عدم موفقیت در کنترل بیماری با واکسیناسیون است؛ در صورتی که واکسیناسیون با رعایت شرایط علمی زیر انجام شود احتمال ابتلای حیوان به بیماری های عفونی بسیار کاهش خواهد یافت:

۱. ترجیحا زمانی که حیوان به منزل جدید منتقل شد به منظور کاهش استرس های مربوط به جابجایی و تأثیر منفی آنها بر کارایی واکسن، واکسیناسیون را حداقل تا یک هفته به تعویق بیندازید.

۲. قبل از واکسیناسیون از دامپزشک خود بخواهید شرایط عمومی حیوان و خصوصا دمای بدن را ارزیابی کند؛ در صورتی که حیوان تب داشته باشد یا شرایط بالینی (به تشخیص دامپزشک) نامناسب باشد واکسیناسیون را تا بهبودی کامل به تعویق بیندازید.

۳. با توجه به اینکه واکسن های پلی والان سگ و گربه موجود در ایران عمدتا عوامل زنده ضعیف شده هستند باید دقت نمود محل تزریق واکسن با الکل یا ترکیبات مشابه ضدعفونی نشود زیرا با ورود سوزن واکسن امکان کم اثر یا بی اثر شدن واکسن وجود دارد (نگران عفونت محل واکسن نباشید؛ داخل هر واکسن به منظور جلوگیری از عفونت احتمالی در محل واکسن ترکیبات خاصی وجود دارد).

۴. حداقل تا سه یا چهار روز پس از واکسیناسیون، می بایست از وارد نمودن هر گونه استرسی که ممکن است مانع پاسخ مناسب بدن به واکسن شود (نظیر شست و شو، سفر و…) خودداری نمود.

۵. و نکته آخر که بسیار اهمیت دارد این است که با توجه به لزوم رعایت زنجیره سرد واکسن حتما از واکسن هایی استفاده کنید که در مراکز معتبر تجویز می شوند.

امید است با رعایت این نکات از ابتلای حیوان خود به بیماری های عفونی پیشگیری نمایید.