چرا نبایستی نشخوارکنندگان کوچک را بعنوان حیوانات خانگی انتخاب کنید؟

نشخوارکنندگان جزو علفخواران هستند و برای ادامه حیات نیازهای تغذیه ای متفاوت با همه چیز خواران و گوشتخواران دارند، نگهداری از این حیوانات بایستی از جیره غذایی خاصی با درصد و تناسب های معینی از مواد غذایی نظیر پروتئین و کربوهیدرات و مواد معدنی باشد و در اختیار دام قرار گیرد
تغذیه این گونه‌ها بدون محاسبه ی نیاز های غذایی و تناسب مواد غذایی باعث بروز کمبود های غذایی در دام ها خواهد شد
بعنوان مثال درصورت عدم تناسب کلسیم در خوراک دام و نسبت آن با سایر مواد معدنی سبب بروز انواع مختلف نقایص بافت های استخوانی خواهد شد که باعث تغییر شکل استخوان ها و مفاصل، تغییر در حرکت دام و نرمی استخوان خواهد شد که در مواردی بسیار دردناک و برگشت ناپذیر است.
بعلاوه این گونه ها به تغییرات ناگهانی ترکیب خواراک نیز حساس هستند به این معنی که نمی توان در هر وعده غذایی از جیره های غذایی متفاوت استفاده کرد، این نکته به قدری حائز اهمیت است که در بعضی موارد این تغییر جیره موجب مرگ ناگهانی خواهد شد.

دکترعادل قره باغی ( متخصص دام بزرگ )

نشخوار طیور