بررسی اجمالی

مداخلات اورژانسی در طب پرندگان

ماهیت منحصر به فرد و حساس پرندگان از یک طرف و کمبود اطلاعات در زمینه نیازمندیهای پایه نگهداری و تغذیه در صـــــــاحبین پرندگان زینتی از طرف دیگر که حتی برای Checkup  به کلینیک های دامپزشکی مراجعه می کنند در شرایط بسیار خطرناک قرار داشته باشند از این رو پرندگانی که در زمان بیماری به کلینیک مراجعه میکنند عموما در وضعـــیت بحرانی قرار دارند و پیش از هر گونه اقدام بایستی شرایط پرنده در وضعیت پایدار تثبیت شود و سپس اقدامات تشخیص و درمانی صورت بگیرد.

زمان : جمعه ۹ اسفند ماه به مدت ۲ ساعت

این سمینار برای عموم آزاد می باشد

برنامه آموزشی

دوره حاضر با هدف آموزش نکات اساسی در مواجهه با پرندگان بیمار تدوین شده است و شامل موارد زیر می باشد:

  1. اصول معاینه پرندگان و اخذ تاریخچه
  2. اصول مایع درمانی در طب پرندگان ( Fluid Therapy ) و روش های عملی آن
  3. اصول دارو درمانی اورژانسی ( Drag Therapy )
مدرس

جناب آقای دکتر محـــــمد ملکـــــان

متخصص بیماری های پرندگان زینتی

دکتر محمد ملکان

تومان۹۰,۰۰۰