وبینار اولویت های واکسـیناسیون در گوسفند و بـز
بررسی اجمالی

وبینار اولویت های واکسـیناسیون در گوسفند و بـز

**این وبینار رایگان و عمومی می باشد **

واکسیناسیون به موقع و هدفمند دام ها، با جلوگیری از ابتلا به بیماری و یا کاهـش شدت عـوارض آن، موجب آسایش دام، کاهش تلفات و در نهایت افزایش سلامت زنجیره غذایی بـرای جامعه است.

۱۵ شهریور ساعت ۲۰ از طریق سایت و صفحـه ی اینستاگـرام وت یــار

مدرس

دکـتر عـادل قره باغـی
متخصص بیماری های دام بزرگ

شما می توانید از طریق آپارات و یا صفحه ی اینستاگرام گروه وت یار از این وبینار بهرهمند شوید.